premii

premii

Otwórz Konto Biznes w aplikacji

CA24 Mobile

Otwórz w aplikacji

CA24 Mobile


Otwórz konto firmowe
tak, jak Ci wygodnie.
Korzystaj i zyskaj.

KONTO

DLA AKTYWNYCH

W BIZNESIE

0

za realizację

0

za prowadzenie konta

- sprawdź warunki

Płatności

Rozliczenia

w walutach obcych - do konta firmowego możesz założyć rachunki w EUR, USD, GBP


wszystkich zleceń stałych

Aby otworzyć Konto Biznes wystarczy

Smartfon z systemem Android lub iOS

Aktualny dowód osobisty oraz numer NIP firmy

Aktualne dane w spisie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej (CEiDG)

Jak otworzyć konto w aplikacji CA24 Mobile?

Pobierz aplikację

z Google Play lub App Store

Postępuj zgodnie

z komunikatami wyświetlanymi w aplikacji

Podpisz umowę jednorazowym kodem SMS

Korzystaj z konta

i wszystkich udogodnień

Masz pytania - zostaw kontakt, oddzwonimy

Zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.


Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w powyższym celu.


Zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania danych na stronie www.credit-agricole.pl/RODO

Standardowe miesięczne opłaty za prowadzenie konta dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji. Nie pobierzemy za nie opłat jeśli:

1) konto Solista Biznes zrobisz 1 przelew do ZUS lub na konto wpłynie min. 2 000 zł;

2) konto Sonata Biznes zrobisz 1 przelew do ZUS i na konto wpłynie min. 5 000 zł lub średnie miesięczne saldo na koncie wyniesie min. 5 000 zł; 

3) konto Symfonia Biznes zrobisz 1 przelew do ZUS i na konto wpłynie min. 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo na koncie wyniesie min. 100 000 zł. 

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin Konta Biznes

Regulamin CA24